Doğu, batı, kuzey ve güney yönlerine verilen genel ad nedir?

Doğu, batı, kuzey ve güney yönlerine verilen genel ad nedir?

Başlıca dört coğrafi yön vardır bu yönler,

  • Doğu,
  • Batı,
  • Kuzey,
  • Güney

Bu yönlerine “ana yönler” denir.

  • Güneşin doğduğu yön doğuyu battığı yön ise batı yönünü gösterir.

  • Bir kişi sağ kolunu doğuya uzatırsa solu kolu batı yönünü, Kişinin yüzü kuzeyi, sırtı ise güney yönünü gösterir.

  • Ara yönler; kuzeydoğu, güneydoğu, güneybatı ve kuzeybatıdır.