Doğrumu yapmisim

Aşağıdaki görselde dönerken izlediği

görülmektedir.

ekseni

ve açısı

Dünya’nın kendi etrafında dönme

Eksen eğikliği açısı

23°27

Dönme ekseni

Dolanma düzlemi

Ekvator

Eksen eğikliği ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Bir bölgede yıl boyunca gece ve sürelerinin değişmesine sebep olur.

gündüz

B) Dünya Güneş etrafında dolanırken bulunduğu her konumda etkisi devam eder.

Sadece gece ve gündüz süreleri üzerinde etkisi vardır.

21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde değişir.

Evet doğru yapmışsın

Evet doğru :+1: