Doğruluğu ispatlanamayan ama doğru olduğu kabul edilen önermelere ne denir? doğruluğu ispatlanabilen önermelere ....... denir

Doğruluğu ispatlanamayan ama doğru olduğu kabul edilen önermelere ne denir. doğruluğu ispatlanabilen önermelere … denir.

Doğruluğu ispatlanamayan ama doğru olduğu kabul edilen önermelere ne denir?

  • Doğruluğu ispatlanamayan ama doğru olduğu kabul edilen önermelere aksiyom denir.

  • Doğruluğu ispatlanabilen önermelere teorem denir.