Doğrular ve açılar

41+45+46=63+x
132=63+x
69=x

1 Like