Doğru sonucu bulamadım

2016
IM
35-12016 +52 işleminin sonucu aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) 246 B) 247 € 266 D 267

Cevap: 243-1+25=267