Doğru bilginin mümkün olmadığını savunan felsefi görüş nedir?

doğru bilginin mümkün olmadığını savunan felsefi görüş nedir?

Doğru bilginin mümkün olmadığını savunan felsefi görüş?

Cevap: Doğru bilginin mümkün olmadığını savunan felsefi görüş, “skeptisizm” olarak adlandırılır. Skeptisizm, bilginin insan aklı tarafından tam olarak anlaşılamayacağını veya bilebileceğimiz şeyler hakkında kesin bir bilgiye sahip olmanın mümkün olmadığını öne sürer. Bu felsefi görüşe göre, herhangi bir iddianın doğruluğu ya da yanlışlığı kesin bir şekilde kanıtlanamaz ve dolayısıyla hiçbir bilgi gerçek anlamda doğru değildir. Bu nedenle, skeptisizm, bilgi ve gerçeklik hakkındaki felsefi tartışmalarda önemli bir rol oynamaktadır.