Doğal sayılarla yapılan bir bölme işleminde bölen 6 olduğuna göre kalanın alabileceği değerler toplamı kaçtır

Doğal sayılarla yapılan bir bölme işleminde bölen 6 olduğuna göre kalanın alabileceği değerler toplamı kaçtır

Doğal sayılarla yapılan bir bölme işleminde bölen 6 olduğuna göre kalanın alabileceği değerler 1,2,3,4,5,6 olabilir.

Bu değerler toplamı: 1+2+3+4+5+6=21

Cevap: 21