Dodson yerkes yasasi nedir?

Dodson yerkes yasasi nedir?

Dodson yerkes yasasi nedir?

Cevap:

Dodson-Yerkes yasası, bir kişinin performansının, stres ve motivasyon düzeyi ile ilişkili olduğunu öne süren bir psikoloji yasasıdır. Bu yasa, Robert M. Yerkes ve John D. Dodson tarafından 1908 yılında geliştirilmiştir.

Dodson-Yerkes yasası, performansın artışı ile stres ve motivasyonun artması arasındaki ilişkiyi açıklar. Bu yasa, performansın düşük olduğu veya orta seviyelerde olduğu durumlarda stresin ve motivasyonun artmasıyla performansın artabileceğini gösterir. Ancak, performansın çok yüksek olduğu durumlarda, stres ve motivasyon düzeylerindeki artışın performansı azaltabileceğini belirtir.

Bu yasa, işletmelerde ve eğitim alanında faydalı bir araç olarak kullanılabilir. Örneğin, bir işletme çalışanlarının performansını artırmak istiyorsa, bu yasa doğrultusunda çalışanların motivasyon seviyelerini artırabilir ve stres yönetimine yardımcı olabilir. Aynı şekilde, eğitim alanında da öğrencilerin performansını artırmak için bu yasa doğrultusunda öğretim stratejileri ve programlar geliştirilebilir.