Dizi sorusu yardım

A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

kümesinin elemanlarının üç tanesi seçilerek kaç farklı aritmetik dizi oluşturulabilir?