Divanüz zenadıka kuruluş amacı nedir?

divanüz zenadıka kuruluş amacı nedir?

Divanüz zenadıka kuruluş amacı nedir?

Cevap:
İran-Horasan dinleri olan Zerdüştlüğe ya da Maniheistliğe bağlılıklarını gizlice sürdürüp iki ilaha inanan Zındıklara karşı mücadele etmek için kurulmuş olan teşkilata “Divanu’z-Zenadıka” denir.