Din fıtrat tevhid hanif iman ve esma-i hüsna kavramlarının anlamları

Din fıtrat tevhid hanif iman ve esma-i hüsna kavramlarının anlamları

Cevap:

Esmâ-i Hüsnâ : Esmâ -ül hüsna anlamı , Allahü teâlânın güzel isimleri demektir.

Din : Tanrı’ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum.
Fıtrat : Bir kimsede doğuştan bulunan vücut ve ruh özellikleridir.
Hanif : İslamiyet’ten önce Allah’ın birliğine inanan ve Hz. İbrahim’in dininden olanlara denir.
İman : Dinin ortaya koyduğu dogmalara inanma, dinsel inanış, inançtır.