Dil düşüncenin evidir kimin sözüdür?

dil düşüncenin evidir kimin sözüdür?

dil düşüncenin evidir sözü;
Alman filozofu Martin Heidegger tarafından söylenmiştir.

Heidegger’a göre dil, düşüncenin anlaşılmasını mümkün kılar.