Dil bilgisi

Buna göre,

 1. Sınav anında nasıl davranması gerektiğini öğrenemedi.
  II. Kitap okumak insan zekâsını geliştirir.
  III. Korku, insani acizleştiren bir duygudur.
  IV. Evime yeni perdeler satın aldım.
  cümlelerinden
  A) I ve Il
  hangilerinde altı çizili sözcük çekim eki almamıştır?
  B) I ve !!!
  C) Il ve Ili
  D) II ve IV