Deyimlerin özellikleri nelerdir?

Deyimlerin özellikleri nelerdir?

Deyimlerin özellikleri nelerdir?

Deyimler, sözcükleri farklı bir anlamda kullanarak oluşturulmuş sabit ifadelerdir. Deyimlerin özellikleri şunlardır:

 1. Sabit bir yapıya sahip olmaları: Deyimler, belirli bir sözcük dizisi şeklinde kullanılırlar ve bu diziler değiştirilemez.

 2. Anlamları genellikle kelime anlamlarından farklıdır: Deyimler, farklı bir anlam ifade ederler ve kelime anlamlarından bağımsız olarak kullanılırlar. Bu anlamlar, toplumda kabul görmüş standart anlamlardır ve genellikle dilin geleneksel kullanımına dayanır.

 3. Dilin zenginliğini arttırır: Deyimler, dilin renkli ve canlı bir şekilde kullanılmasını sağlarlar. Dilin zenginliğini arttırarak, ifadelerin daha etkili ve anlamlı bir şekilde iletilmesine yardımcı olurlar.

 4. Kültürel bir miras niteliği taşırlar: Deyimler, toplumların kültürel değerlerini yansıtan birer miras niteliği taşırlar. Bazen geçmişte yaşanan olaylardan, bazen de toplumsal deneyimlerden kaynaklanırlar.

 5. Çok yönlü kullanılabilirler: Deyimler, dildeki anlatım bozukluklarını giderebilirler ve herhangi bir konuda çok yönlü bir şekilde kullanılabilirler. Bu nedenle, yazılı ve sözlü iletişimde sıkça kullanılırlar.

 6. Anlamları bütün olarak anlaşılır: Deyimlerin anlamları, deyimi oluşturan kelimelerin tek tek anlamlarından ziyade bütünsel bir anlamda anlaşılır. Bu nedenle çeviri esnasında da anlam kaybına uğrayabilirler.

Özetle, deyimler sabit bir yapıya sahip olup kelime anlamlarından farklıdır. Dilin zenginliğini arttırarak kültürel bir miras niteliği taşıyan deyimler, çok yönlü bir şekilde kullanılabilirler ve anlamları bütünsel olarak anlaşılır.

Bazı Türkçe deyimler örnekleri şunlardır:

 1. El atması - Bir işe hızla başlamak veya yardım etmek
 2. Kısacık boylu, bucaksız sözlü - Boyu küçük ama konuşkan kişi için kullanılır
 3. Tavuk Düşkünü - Tavuk yemeyi seven kişiler için kullanılır
 4. Başı dertte olmak - Sorunları ve sıkıntıları olmak
 5. Yüzüne bakılmaz - Çirkin, kaba davranan ya da yapmacık kişiler için kullanılır
 6. Su testisi su yolunda kırılır - Anlatılan konunun beklenen bir sonucu varsa, bu deyim kullanılır.
 7. Canına okumak - Biri için tehlike arz eden bir şey yapmak
 8. Kılı kırk yarmak - İncelemek, ayrıntısını incelemek
 9. Aklı havada olmak - Dalgın ya da unutkan olmak
 10. KarAyiğit - Cesur ve yiğit kişiler için kullanılır.
 11. Gözü kara - Tehlikeye aldırmayan cesur kişiler için kullanılır.
 12. Kulak asmamak - Aldırış etmemek, önemsememek
 13. Başka kapıya gitmek - Başka bir çözüm bulmaya çalışmak
 14. El üstünde tutmak - Saygı göstermek, değer vermek
 15. Boşuna kürek çekmek - Nafile bir iş yapmak

Bu sadece birkaç örnek olup, Türkçe’de yüzlerce deyim bulunmaktadır.