Devletin ekonomik piyasaya müdahale etmemesini savunan devlet anlayışı nedir?

Devletin ekonomik piyasaya müdahale etmemesini savunan devlet anlayışı nedir?

Devletin ekonomik piyasaya müdahale etmemesini savunan devlet anlayışı nedir?

Cevap: Devletin ekonomik piyasaya müdahale etmemesini savunan anlayışa “serbest piyasa ekonomisi” veya “liberal ekonomi” denir. Bu anlayışa göre, ekonomik faaliyetlerin serbest bir şekilde işlemesi, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerin ve hizmetlerin doğal olarak ortaya çıkmasına neden olur.

Serbest piyasa ekonomisi, piyasaların kendi kendine düzenlendiği ve ekonomik kararların özel sektör tarafından alındığı bir sistemdir. Devletin ekonomiye müdahalesi, piyasanın doğal akışını engelleyebilir ve rekabeti bozabilir.

Bu anlayışa göre, devletin görevi, piyasa ekonomisini korumak ve adil bir rekabet ortamı sağlamak için düzenleyici kurallar koymak, hakemlik yapmak ve piyasa faaliyetlerini izlemek gibi araçlarla piyasayı düzenlemektir. Ancak devletin, piyasaya müdahale etmeden, özel sektörün serbest piyasa ekonomisi içinde işlemesi ve ekonomik faaliyetleri yürütmesi için uygun bir ortam sağlaması gerektiği düşünülür.