Devletin bulunduğu ve bulunmadığı durumlarda, AE'yi tanımlayarak gelir düzeyinin değişimini grafik yardımıyla gösteriniz.İktisat konusu

IMG_20230411_113132

Devletin bulunduğu ve bulunmadığı durumlarda, AE’yi tanımlayarak gelir düzeyinin değişimini grafik yardımıyla gösteriniz.

AE, Yani Toplam Harcama Eğilimi, bir ekonomideki toplam tüketim harcamalarının toplam gelire ve dolayısıyla üretime oranını ifade eder. AE, tüketicilerin tasarruf eğilimi, vergi oranları, faiz oranları ve diğer faktörlerin yanı sıra devlet politikalarından da etkilenebilir.

Gelir düzeyinin artması, tüketicilerin talep ettikleri mal ve hizmetler için daha fazla harcama yapmalarına neden olabilir. Bu, AE’nin yükselmesine ve dolayısıyla ekonomik büyümenin teşvik edilmesine yol açar.

Şimdi, devletin bulunduğu ve bulunmadığı durumlarda AE ve gelir düzeyinin grafiklerini inceleyebiliriz:

  1. Devlet Bulunmadığı Durum: Devletin müdahale etmediği bir serbest piyasa ekonomisinde, AE genellikle doğrusal bir formda oluşur. Aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi, AE çizgisi 45 derecelik bir açı ile gelir eksenini keser. Bu, her bir gelir düzeyinde toplam harcamaların toplam gelire eşit olduğu anlamına gelir.

  2. Devlet Bulunduğu Durum: Devletin müdahale ettiği bir ekonomide AE, devlet politikalarından kaynaklanan değişikliklere göre değişebilir. Örneğin, devlet harcamalarındaki artış veya vergi indirimleri, toplam talebi artırabilir ve dolayısıyla AE’nin yükselmesine neden olabilir.

Sonuç olarak, devletin bulunduğu durumda, AE’nin yükselmesi için devlet politikaları etkili bir araçtır. Bu politikalar, ekonominin ihtiyaç duyduğu canlanmayı sağlayabilir ve dolayısıyla ekonomik büyümeyi teşvik edebilir.

1 Like