Devirli ondalık sayı formülü nedir?

Devirli ondalık sayı formülü nedir?

1 Like

Devirli ondalık sayı formülü nedir?

\text{Devirli ondalık sayı formülü} = \dfrac{(1) - (2)}{(3)(4)}

(1): Sayının tamamı

(2): Sayının tekrar etmeyen kısmı

(3): Tekrar eden ondalık basamak sayısı kadar 9

(4): Tekrar etmeyen ondalık basamak sayısı kadar.

Örnek: 1,2\overline{34} sayısının ondalık açılımı nedir?

1,2\overline{34} = \dfrac{1234 - 12}{990} = \dfrac{1222}{990} = 1,2343434..

1 Like