Detaylı çözüm lütfen

sagra
una
ogro-
33
393
xxy + 25
33421
2
Aydin, Birsen, Cansu, Duru, Ersin ve Fuat aynı üniversite-
de ders seçen 6 arkadaştir. Seçecekleri dersler Robotik
Matematik, Analiz, Bilim Tarihi ve Tasarım olmak üzere,
aşağıdaki bilgiler veriliyor.
Herkes sadece 2 ders seçecektir.
Birsen ve Fuat aynı, Aydın ve Cansu farklı dersleri seç
mişlerdir.
A) Aydin - Duru
C) Cansu - Duru
2
Toplam 3 Matematik, 5 Bilim Tarihi, 1 Analiz, 1 Robotik
ve 2 Tasarım dersi seçilmiştir.
Ismi 5 harfli olan birisi Robotik ve Matematik dersi al-
mıştır.
Buna göre, hangi iki kişi aynı dersleri seçmiş olamaz?
B) Aydın - Ersin
D) Cansu - Ersin
E) Birsen - Ersin