Deniz telsiz haberleşme sistemlerini kurma ve kullanım izinlerinin verilmesi, ruhsatlandırılması ve bu cihazların çağrı kodu tahsisi görevi aşağıdaki kuruluşlardan hangisine verilmiştir?

Deniz telsiz haberleşme sistemlerini kurma ve kullanım izinlerinin verilmesi, ruhsatlandırılması ve bu cihazların çağrı kodu tahsisi görevi aşağıdaki kuruluşlardan hangisine verilmiştir?

Deniz telsiz haberleşme sistemlerini kurma ve kullanım izinlerinin verilmesi, ruhsatlandırılması ve bu cihazların çağrı kodu tahsisi görevi aşağıdaki kuruluşlardan hangisine verilmiştir?

Cevap: Telsiz işletme Genel Müdürlüğü dür.