Demokrasilerde fertlerin korunması mekanizması aşağıdakilerden hangisidir

demokrasilerde fertlerin korunması mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

Demokrasilerde fertlerin korunması mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: demokrasilerde fertlerin korunması mekanizmasına Hukuk denir.