Demir perde tabirini ilk kullanan devlet adamı kimdir

Demir perde tabirini ilk kullanan devlet adamı kimdir?

Demir perde tabirini ilk kullanan devlet adamı kimdir?

Cevap: Demir perde tabiri, Soğuk Savaş döneminde Doğu Bloku’nun Batı ile olan ideolojik ve politik ayrımını ifade etmek için kullanılan bir terimdir.

Ancak genellikle İngiliz başbakanı Winston Churchill’in 1946 yılında Missouri’deki Fulton Koleji’nde yaptığı konuşmada “demir perde” ifadesini kullanmasıyla bu tabirin yaygınlaştığı kabul edilir. Churchill konuşmasında, Sovyetler Birliği’nin Avrupa’yı ikiye ayıran baskıcı politikalarının bir sonucu olarak, "demir perde"nin Doğu ve Batı Avrupa’yı ayırdığını söylemiştir.