Değerli Eş anlamlısı? Değerlinin eş anlamlısı nedir?

Değerli Eş anlamlısı? Değerlinin eş anlamlısı nedir?

Değerli Eş anlamlısı? Değerlinin eş anlamlısı nedir?

Cevap: Değerli kelimesi ile aynı anlama gelen yani eş anlamlısı olan kelime Kıymetli sözcüğüdür.

Değerli, önemli, kıymetli, pahalı veya fazla değer taşıyan anlamında bir kelime olarak kullanılır. Değerli olan bir şey, bir kişinin ya da toplumun ihtiyacını veya isteğini karşılayabilecek özelliklere sahip olduğu için değerli olarak kabul edilir. Değerli olan bir şey, para, mücevher, sanat eseri veya başka bir tür varlık olabileceği gibi, bir düşünce veya fikir de değerli olabilir