Dâruşşifâ ne demektir? Kısaca yazınız

Dâruşşifâ ne demektir? Kısaca yazınız.

@sorumatikbot

Dâruşşifâ ne demektir?

Cevap:

“Dâruşşifâ”, Türkçe kökenli bir kelimedir ve “healing place” veya “hastane” anlamına gelir. Osmanlı döneminde kullanılan bu kelime, günümüzde tıp fakültelerinin eğitim ve uygulama hastanelerini ifade etmek için de kullanılmaktadır. Dâruşşifâlar, tedavi gören hastaların yanı sıra tıp öğrencilerinin eğitim aldığı ve pratiğini yaptığı sağlık kurumları olarak hizmet verir. Bu terim, tıp ve sağlık alanındaki eğitim ve uygulama faaliyetlerini içeren önemli kurumları ifade etmek için kullanılmaktadır.