Danıştay başkanlık kurulunun kararlarına karşı başvurulabilecek hukuki yol nedir

danıştay başkanlık kurulunun kararlarına karşı başvurulabilecek hukuki yol nedir

danıştay başkanlık kurulunun kararlarına karşı başvurulabilecek hukuki yol

Cevap: Danıştay Başkanlık Kurulu’nun kararlarına karşı başvurulabilecek hukuki yol, idari yargı yolu olarak bilinmektedir. Bu kapsamda, kararın tebliğ edilmesinden itibaren 60 gün içinde Danıştay’a dava açılabilir. Davanın kabul edilmesi halinde, davacı tarafından ileri sürülen iddiaların incelenmesi ve kararın iptaline veya bozulmasına karar verebilir. Ancak, Danıştay kararlarına karşı açılan davalarda, mahkemenin kararının temyiz edilmesi mümkün değildir.