Danıştay başkanı kaç yıllığına seçilir

Danıştay başkanı kaç yıllığına seçilir

Danıştay başkanı kaç yıllığına seçilir

Cevap: Danıştay Başkanı, Anayasa’nın 155. maddesi gereğince, Cumhurbaşkanı tarafından kamu personeli gibi atanır ve bu göreve seçilmez. Ancak, Danıştay Başkanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olacağından, bu kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde belirli şartları taşıyan bir hakim veya savcı arasından atanır. Danıştay Başkanı, atandığı tarihten itibaren 4 yıl süreyle görev yapar. Görev süresi sonunda ise yeniden atanabilir.