Cvp bulamadım

Saf bir maddenin ısıtılmasıyla ilgili sıcaklık-zaman
grafikleri aşağıdaki gibidir.
x
Sıcaklık (C)
→ Zaman
(dk)
Sıcaklık (C)
X
→ Zaman
(dk)
4
12
Grafikte t, vet, değerlerinin farklı olması aşağıda-
kilerden hangisi ile açıklanamaz?
A) Kaynama noktalarının farklı olması
B) Başlangıç sıcaklıklarının farklı olması
C) Isıtıcı gücünün farklı olması
D) Madde miktarının farklı olması