Cümlenin ögeleri türkçe

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde be-
lirtili nesne vurgulanmıştır?
A) Geçen gün tabletiyle ders çalışan bir
çocuk görmüş.
B) Çocuklara bayram harçlıklarını ver-
mek için cüzdanını çıkardı.
C) Çocukken mahalle kasabından kıyma
alırdık.
D) İzmir’den uçakla gelen dayımı hava-
alanında karşıladık.
16.
haramlarda, do-