Cumhuriyetin ilk yıllarında özel sektörün yatırım yapmasını ve gelişmesini sağlayan kanun nedir

Cumhuriyetin ilk yıllarında özel sektörün yatırım yapmasını ve gelişmesini sağlayan kanun nedir

Cumhuriyetin ilk yıllarında özel sektörün yatırım yapmasını ve gelişmesini sağlayan kanun nedir

Cevap: Cumhuriyetin ilk yıllarında özel sektörün yatırım yapmasını ve gelişmesini sağlayan kanun, 1927 yılında çıkarılan “Teşvik-i Sanayi Kanunu”'dur.

Teşvik-i Sanayi Kanunu, Türkiye’nin ekonomik yapısının gelişmesine katkı sağlamak amacıyla çıkarılan ve sanayi yatırımlarını teşvik etmek için vergi muafiyetleri, gümrük vergisi indirimleri gibi teşvikler içeren bir yasadır. Bu kanun, 1927 yılında çıkarılmıştır ve 15 yıl süreyle yürürlükte kalmıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün de sanayi sektöründe modernleşmeye yönelik yaptığı çalışmaların bir sonucu olarak bu yasa çıkarılmıştır. Teşvik-i Sanayi Kanunu, Türkiye’nin sanayileşme sürecinde önemli bir rol oynamış ve Türk sanayisinin gelişmesine katkı sağlamıştır.