Cumhuriyetin ilanından sonra kabul edilen ilk anayasa nedir?

Cumhuriyetin ilanından sonra kabul edilen ilk anayasa nedir?

Cumhuriyetin ilanından sonra kabul edilen ilk anayasa nedir?

Cevap: Cumhuriyet’in ilanından sonra kabul edilen ilk anayasa, 1924 Anayasası’dır. Bu anayasa, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hazırlanmış ve kabul edilmiştir.

1924 Anayasası ile Osmanlı İmparatorluğu’nun yerine Türkiye Cumhuriyeti resmen kurulmuştur. Anayasa, laiklik ilkesini benimsemiş, kadınların seçme ve seçilme hakkını tanımış, din işlerinin devletten ayrılmasını sağlamış, tarikat ve dervişlik faaliyetlerini yasaklamıştır. Ayrıca, Türk vatandaşlığı ve Türk bayrağı gibi milletin sembolleri de bu anayasa ile belirlenmiştir.

1924 Anayasası, Türkiye Cumhuriyeti’nin öncelikle Batılılaşma ve modernleşme yolunda atacağı adımları belirleyen önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu anayasa, Türkiye’de demokratik düzenin temellerini atmış ve ülkenin yasal ve siyasi yapısını şekillendirmiştir.