Cumhuriyet dönemi fıkra yazarları kimlerdir

cumhuriyet dönemi fıkra yazarları kimlerdir

cumhuriyet dönemi fıkra yazarları kimlerdir

Cevap:

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında birçok ünlü fıkra yazarı vardır. Bazıları şunlardır:

  1. Aziz Nesin
  2. İlhan Selçuk
  3. Rıfat Ilgaz
  4. Sabahattin Ali
  5. Peyami Safa
  6. Refik Halit Karay
  7. Falih Rıfkı Atay
  8. Ahmet Rasim
  9. Haldun Taner
  10. Nurullah Ataç

Bu yazarlar, Cumhuriyet dönemi boyunca sosyal ve politik konulara dair fıkralar yazarak halkın ilgisini çekti ve toplumsal değişimde önemli bir rol oynadılar. Ayrıca eserleriyle çağdaş Türk edebiyatına büyük katkıda bulundular.