Çözümünü bulunuz

Merhaba @Nazatamerr

2^a(2^2-2)=2^a 2=2^{a+1}

Payda= 4^{a+5}=2^{2a+10}

Bu sayıların bölümü,

2^{-a-9}, 1/4=2^{-2}

Bu iki sonucu eşitlersek,

-a-9=-2, a=-7 bulunur