Çözümü nasıl yapılıyor?

MATİK TESTİ
için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
kikadır.
3.
he
M
A)
X = 22 24 26 98 100
y = 23 25 27… 97.99
:diamonds:
100!
21!
ifadeleri veriliyor.
.
Buna göre, x y çarpımı aşağıdakilerden
hangisine eşittir?
.
D)
99!
20!
in (+2)
B)
B
100!
23!
20.245981
E)
101!
22!
C)
101!
21!