Çözümlü?olsnn lutfen

CD
B
Kare şeklindeki bir bahçenin içerisine, uzun kenarı
kısa kenanndan 1 birim fazla olan dikdörtgen biçl-
minde özdeş karolarla yukarıdaki gibi bir yürüyüş
yolu yapılmıştır.
A) 21
Buna göre, A bölgesinin alanı B bölgesinin ala-
nından kaç birimkare fazladır?
B) 24
C) 25
D) 30
E) 32