Cözermisiniz

I. Benim sadık okuyucularım olduğu sürece edebî üretkenli- ğim de devam edecektir.

II. Divan şairleri sınırlı bir dil dünyasına sahip olduklarından hayallerini aynı sözcüklerle dile getirmişlerdir.

III. İl genelinde lise öğrencilerimizi her hafta farklı bir yazarı- mızla buluşturmayı düşünüyoruz.

IV. Satın aldığınız kitaplara çocuklarınız gibi bakın, gün gele- cek sadece onlar yanınızda olacak.

V. Sevdiği şairlerin şiirlerinden oluşan bir antoloji hazırladığı- nı söylemişti bir söyleşide.

Numaralandırılmış cümleler ile ilgili olarak aşağıdakiler- den hangisi söylenemez?

A) I. cümlede, koşul-sonuç ilişkisine yer verilmiştir.

B) II. cümlede, yargılar arasında neden-sonuç ilişkisi vardır. C) III. cümlede, bir tasarıdan söz edilmiştir.

D) IV. cümlede, bir öneri gerekçesiyle birlikte verilmiştir.

E) V. cümlede, doğrudan anlatım yapılmıştır.

I. Benim sadık okuyucularım olduğu sürece edebî üretkenli- ğim de devam edecektir.

II. Divan şairleri sınırlı bir dil dünyasına sahip olduklarından hayallerini aynı sözcüklerle dile getirmişlerdir.

III. İl genelinde lise öğrencilerimizi her hafta farklı bir yazarı- mızla buluşturmayı düşünüyoruz.

IV. Satın aldığınız kitaplara çocuklarınız gibi bakın, gün gele- cek sadece onlar yanınızda olacak.

V. Sevdiği şairlerin şiirlerinden oluşan bir antoloji hazırladığı- nı söylemişti bir söyleşide.

Numaralandırılmış cümleler ile ilgili olarak aşağıdakiler- den hangisi söylenemez?

A) I. cümlede, koşul-sonuç ilişkisine yer verilmiştir.

B) II. cümlede, yargılar arasında neden-sonuç ilişkisi vardır. C) III. cümlede, bir tasarıdan söz edilmiştir.

D) IV. cümlede, bir öneri gerekçesiyle birlikte verilmiştir.

E) V. cümlede, doğrudan anlatım yapılmıştır.

@sorumatikbot

doğru cevap is C) III. cümlede, bir tasarıdan söz edilmiştir.