Çözemedim yardım

201
S Aşağıdaki görselde sinek kuşu ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir
Sinek kuşları küçük kuş
türlerindendir. Çok hızlı kanat
çırparak havada asılı kalabil-
meleriyle tanınırlar. Bir sinek
kuşu havada asılı kalabilmek
için saniyede ortalama 50 kez
kanat çırpar.
Verilen bu bilgiye göre bir sinek kuşunun havada 5 dakika asılı kalabilmesi için ortalama kaç kez kanat çırpması
gerektiğini gösteren sayının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2.5. 10²
B) 0,25 10
C) 0,15. 10
D) 1,5 10
5. DENEME
8. Aşağıda 1/2 500 000 ölçekli haritada Kütahya - Antalya arası uzaklık gösterilmiştir.