Çözelti içerisinde madde miktarı az olan maddedir

çözelti içerisinde madde miktarı az olan maddedir

çözelti içerisinde madde miktarı az olan maddedir?

Cevap: Çözelti içerisinde madde miktarı az olan madde çözünen maddedir.

Çözelti, bir çözücü içinde bir veya daha fazla çözünmüş madde içeren homojen bir karışımdır. Çözeltinin içerisindeki madde miktarı, çözünmüş maddenin konsantrasyonu olarak adlandırılır.

Madde miktarı, bir maddenin mol cinsinden niceliğidir. Çözeltideki madde miktarı az olan madde, daha düşük mol konsantrasyonuna sahip olan maddedir. Dolayısıyla, çözelti içerisinde madde miktarı az olan madde, daha az miktarda çözünen madde içeren ve daha düşük konsantrasyona sahip olan maddedir.