Cozebilirmisiniz lutfen

Sıcaklığı mutlak sıfır sıcaklığının 20°C üzerin- de olan bir X gazının 3,2 gramı 16,4 L hacim kaplamaktadır.

Buna göre X gazının belirlenen koşullar- daki basıncı kaç atmosferdir? (X: 32 g/mol)