Çözebilir misiniz

 1. Işık yılı, bir zaman değil mesafe ölçüsüdür. Işığın “bir yılda” aldığı yolu" yani 9,5 1012 kilometrelik mesafeyi ifade eder.
  Gökbilimciler bir yıldız için “10 ışık yılı uzakta” diyorlarsa yıldızın 95 1012 kilometre ötede olduğunu kastederler.
  M13 Yıldız Kümesi dünyadan 2500 ışık yılı uzakta yer alır. M13 Yıldız Kümesi’nin Dünya’ya olan uzaklığının
  bilimsel gösterimi kaç kilometredir?
  A) 2,375-1016
  B) 2,375 - 1014
  C) 9,5 1014
  D) 2,5-1016