Cosec nedir?

cosec nedir

Cosecant (cosec), trigonometrik bir fonksiyonudur ve bir açının sinüsünün tersine eşittir.

\Large cosec(x)=\frac{1}{sin(x)}

:point_right:t4: Cosec formülü nedir?