Çokgeni oluşturan doğru parçalarına ne denir

çokgeni oluşturan doğru parçalarına ne denir

Çokgeni oluşturan doğru parçalarına ne denir?

Cevap: Çokgeni oluşturan doğru parçalarına kenar denir. Bir çokgen, en az üç doğrusal kenardan oluşur ve her iki ucu da bir noktada birleşen her doğru parçası bir kenarı temsil eder. Örneğin, üçgen üç kenara sahipken, beşgen beş kenara sahiptir.