Çok zor bir problem

B) II > |
C)1-E
41.
Ramazan, Kimya dersindeki deneyde elindeki bir
miktar karışıma her seferinde karışım kaç gram
ise o kadar tuz ekleyip elde ettiği karışımdan 4
gram kullanıyor. Ramazan, üçüncü seferin
sonunda elinde karışım kalmadığını fark ediyor ve
deneyi sonlandırıyor. Buna göre, Ramazan deney
boyunca toplam kaç gram tuz eklemiştir?