Çok zor bir problem tipi

Üniversitede tanışan üç arkadaşın tanış

Text

kişi başına 400 TL ödeyecektir.
Buna göre, seyahate 10 gün kala bilet alan bir kişi 16 gün
kala bilet alan bir kişiden kaç TL fazla öder?
21.
Ayada yay asian 150 m ve 240 m ove ayns youe bakan gones en verr
Parler Diyorine omakon-kard renseign sabit
Örneğin iki gün
240 m²
Are yönetuskan quis enerjis panelerinin ürettiği siokrit micuri güneş enerj panun yünyant le d
Guney enerje panelerde yüzey alan ter 5m igin 120 watt elektrik üretimedy
Yüzey olan 150 m² olan güneş enerjisi panelinin üranigi net elektrik enerjisi 3200 wall olduğuna gire, yasy slam 343
güneş enerjisi panelinin aynı sürede üreteceği nat elektrik enerjisi kaç wall olur?
22
Universitede tanışan üç arkadaşın, tanıştıkları zamanki yaş ortalaması
20’dir. Belirli bir süre geçtikten sonra, bu üç arkadaş birer çocuğuyla
birlikte bir araya gelmiş ve bu altı kişinin yaş ortalamasının yine 20
olduğu görülmüştür.
Bu üç arkadaşın, çocuklarıyla aralarındaki yaş farklannin 28, 30 ve 32
fels
olduğu bilinmektedir.
Buna göre, bu üç arkadaş tanıştıktan kaç yıl sonra bir araya
gelmiştir?
23.
Yaşları tam sayı olan anne, baba ve iki çocuktan oluşan bir
ailede; baba ile küçük çocuğun bugünkü yaşlarının ortalaması,
anne ile büyük çocuğun bugünkü yaşlarının ortalamasına eşit-
tir Anne, baba ve büyük çocuğun bugünkü yaşlan toplamı