Çok hücreli canlılarda farklı görevleri yerine getiren farklı özellikte hücreler bulunur

Çok hücreli canlılarda farklı görevleri yerine getiren farklı özellikte hücreler bulunur.

:white_check_mark:Doğru mu?
:x:Yanlış mı?

Çok hücreli canlılarda farklı görevleri yerine getiren farklı özellikte hücreler bulunur.

Sorusunun cevabı Doğru dur.