Çok acilllll

A) 12
A) 10
B) 9
A) - 8
6-n
P(x) = x³ + 4x6.
n’nin alabileceği farklı tam sayı değerleri toplamı kaçtır?
A) 3
C) 8
B) 12
n-4

 • x bağıntısı polinom belirttiğine göre,
  B)-10
  C) 15.
  D) 6
  P(x) = 5.xn-4- (mn)x² + 3.x4-n + 2x + 1
  polinomunun baş katsayısı 8 olduğuna göre, m.n çarpımı
  kaçtır?
  C) -12
  D) 20
 1. P(x).Q(x) çarpım polinomunun derecesi 5 ve
  C) 5
  D) -14
  E) 4
  P(x)
  Q(x)
  E) 25
  D) 6
  munun derecesi 3’tür.
  Buna göre, [x².P(x) - x³. Q(x²)] polinomunun derecesi kaçtır?
  B) 4
  E) -16
  bölüm polino-
  E) 7