Cok acilll

O merkezli çemberler ve kü- çük çemberin teğet doğru- su, büyük çemberin kirişi olan [AB] veriliyor.

B

C

|AC| = 4sqrt(3) cm olduğuna göre, taralı alan kaç c * m ^ 2