Cok acil cozseniz

20221015_074936

Aşağıda, O merkezli yarıçapı 1 birim olan yarım çember ile OAB ve OCD dik üçgenleri gösterilmiş tir.

A ve D noktaları hem OAB üçgeninin hem de yarım çemberin üzerindedir.

Buna göre, boyalı alanına türünden eşiti aşa ğıdakilerden hangisidir?

A) (sin^2 alpha)/(2cos alpha)

D) (sin^3 a)/(2cos ct)

E)

B) (cos^2 alpha)/(2sin a)

(cos^3 alpha)/(2sin alpha)

(cos^3 a)/(sin a)

Anlamadığın yeri sorabilirsin burada dik üçgen de sin,cos ve cot fonksiyonları neye karşılık gelir bunu kullandık. Örneğin cot=komşu/karşı dır.