Coğrafya ödevi


20. Nüfus politikaları, vatandaşların yaşam kalitesi nin devamı veya yükselmesi için nüfusun artış, azalış ve niteliği ile ilgili yapılan çok yönlü bir çalışmadır.

Buna göre sosyal ve ekonomik yapıları göz önü ne alındığında haritadaki numaralandırılmış ülkelerin hangisinde nüfus artış hızının azaltıl masına yönelik politikaların uygulanması bek lenir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

  1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1923-1965 yılları arasındaki nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik politikaların nedenleri arasında göste rilemez?

A) Nüfusun siyasi ve askerî güç olarak görülmesi B) Hızla kalkınma isteği

C) Savaşların nüfusun yapısını bozması

D) Ölüm oranlarının yüksek olması

E) Kadınların iş hayatında daha fazla yer alması

Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde nüfus artış hızı fazladır bu yüzden 20.sorunun cevabı III yani C dir

1923-1965 yılları arasındaki nüfus artış hızında kadınların iş hayatında fazla olması yoktur. Cevap E dir.