Coğrafya konusu

Lütfen hızlı bı şekilde cevap alsın

ETKİNLİK - 3
Aşağıda yerini Dünya’nın şeklinin ve eksen eğikliğinin belirlediği
özel paralel daireleri verilmiştir. Bu özel paralel daireleri,
kendini oluşturan nedene göre eşleştiriniz.
ÖZELLİK
1 Kuzey Kutup Noktası
2
Kutup Dairesi
3 Yengeç Dönencesi
4 Ekvator
5 Oğlak Dönencesi
6 Güney Kutup Dairesi
7 Güney Kutup Noktası
Dereceleri
Yerlerini Belirleyen
Dünya’nın T
Şekli
Eksen
Eğikliği