Cisimci mekanik varlık anlayışını savunan filozof

cisimci mekanik varlık anlayışını savunan filozof

cisimci mekanik varlık anlayışını savunan filozof

Cevap: Cisimci mekanik varlık anlayışı, evreni ve doğayı mekanik bir yapı olarak ele alan felsefi bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın savunucularından biri İngiliz filozofu Thomas Hobbes’tur. Hobbes, insanları ve toplumları da mekanik bir bakış açısıyla ele almıştır. Ona göre, her şey madde ve hareketten oluşmuştur ve doğal dünya tamamen mekanik bir şekilde işler. İnsanlar da diğer cansız nesneler gibi madde ve hareketin bir sonucudur ve davranışları da bu nedenle mekanik bir şekilde açıklanabilir. Hobbes’a göre, insanların doğasında bencil ve saldırgan bir eğilim vardır ve bu nedenle toplumlar kurulmuştur. Toplumlar da mekanik yapıya uygun olarak, yasa ve siyasi otorite tarafından kontrol edilmelidir.