CH, (etan)bileşiğinde kütlece birleşme oranı tür. Eşit miktardaki karbon ve hidrojenden

CH, (etan)bileşiğinde kütlece birleşme oranı tür. Eşit miktardaki karbon ve hidrojenden 45 gram etan gazi elde edildiğine göre, hangi elementten kaç gram artar?

Screenshot_20230102-200645~2